529.1 km afgelegd
33 uur en 39 minuten gefietst
Gekomen tot Schoenau (Frankrijk) 45 km onder Straatsburg